ΝΕΑ - ΑΝΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ – ΟΔΗΓΟΣ

Η συντήρηση του κλιματιστικού είναι σημαντική για να διατηρηθεί η αποδοτικότητα, η ασφάλεια και η μακροζωία της μονάδας. Παρακάτω θα βρείτε έναν απλό οδηγό συντήρησης για το κλιματιστικό σας:

Καθαρισμός φίλτρων:
Τα φίλτρα του κλιματιστικού πρέπει να καθαρίζονται τακτικά. Αφαιρέστε τα φίλτρα και πλύνετέ τα με ήπιο σαπούνι και ζεστό νερό. Αφήστε τα να στεγνώσουν πλήρως πριν τα τοποθετήσετε πίσω. Καθαρά φίλτρα εξασφαλίζουν καλύτερη ροή αέρα και βελτιώνουν την απόδοση του κλιματιστικού.

Καθαρισμός των εξωτερικών μονάδων:
Αν έχετε συστήματα κλιματισμού που περιλαμβάνουν εξωτερικές μονάδες, βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρές από υπολείμματα όπως φύλλα, σκουπίδια και σκόνη. Αν χρειαστεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα απλό νερό για να τις καθαρίσετε. Σιγουρευτείτε ότι το σύστημα είναι απενεργοποιημένο πριν προχωρήσετε στον καθαρισμό.

Έλεγχος των σωληνώσεων:
Ελέγξτε τις σωληνώσεις για ενδεχόμενες διαρροές ή φθορές. Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε διαρροή, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία τεχνικό για επισκευή.

Έλεγχος του αποστραγγιστικού συστήματος:
Βεβαιωθείτε ότι το αποστραγγιστικό σύστημα λειτουργεί σωστά και δεν υπάρχουν φραγές. Αν παρατηρήσετε συσσωρευμένο νερό ή προβλήματα αποστράγγισης, επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.

Έλεγχος του ψυκτικού υγρού:
Το επίπεδο του ψυκτικού υγρού πρέπει να ελέγχεται τακτικά. Αυτό είναι καλύτερο να γίνεται από έναν επαγγελματία τεχνικό, ο οποίος θα μπορέσει να επαναφορτίσει το σύστημα ψύξης αν απαιτείται.

Έλεγχος των ανεμιστήρων:
Βεβαιωθείτε ότι οι ανεμιστήρες του κλιματιστικού λειτουργούν σωστά και δεν υπάρχουν περιορισμοί στην ροή τους. Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με τους ανεμιστήρες, επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.