ΝΕΑ - ΑΝΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ – ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

«Αλλάζω Θερμοσίφωνα»: Πώς θα αξιοποιήσετε το νέο πρόγραμμα επιδότησης

Δημοσιεύτηκε ο πλήρης οδηγός του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» που παρουσίασε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με το νέο πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα αντικατάστασης του ενεργοβόρου ηλεκτρικού θερμοσίφωνα με ηλιακό, νέας τεχνολογίας. Οι επιδοτήσεις που θα δίνονται θα καλύπτουν έως και το 60% του κόστους αγοράς νέου ηλιακού θερμοσίφωνα.

Από το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» πρόκειται να επωφεληθούν άμεσα τουλάχιστον 120.000 ελληνικά νοικοκυριά, για τα οποία θα υπάρξει μείωση τουλάχιστον 210 εκατ. τόνων CO2 ανά έτος. Παράλληλα, υπολογίζεται ότι θα μειωθεί η κατανάλωση ρεύματος για τη χρήση ζεστού νερού κατά περίπου 65%.

Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος «Αλλάζω Θερμοσίφωνα» είναι οικιακοί καταναλωτές που έχουν στην οικία τους, και όχι σε επαγγελματικό χώρο, ηλεκτρικό θερμοσίφωνα τον οποίο επιθυμούν να αντικαταστήσουν. Από τη διαδικασία «κόβονται» όσοι έκαναν φορολογικές δηλώσεις το 2021 ως κάτοικοι εξωτερικού, όσοι έχουν μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας (ΕΙΣμ) το οποίο υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ και όσοι έχουν μπει σε πρόγραμμα τύπου «Εξοικονομώ» για να λάβουν ενίσχυση αγοράς ηλιακού θερμοσίφωνα.
Το ακίνητο όπου θα τοποθετηθεί ο θερμοσίφωνας θα πρέπει να είναι πρώτη ή δεύτερη κατοικία και να διαθέτει ενεργή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Τονίζεται ότι επιλέξιμοι προς αντικατάσταση είναι Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες χωρητικότητας άνω ή ίσοι των 40 λίτρων.

Για κάθε νέο ηλιακό θερμοσίφωνα που επιχορηγείται, ο παλαιός θα πρέπει να ανακυκλωθεί μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και συναφούς εξοπλισμού σε φορέα ανακύκλωσης.